Home

Vraag

Ik heb begrepen dat de mensen in de Nichiren Shu ‘Namu Myoho Renge Kyo’ reciteren.

Ik ben niet bekend met deze vorm van beoefening.

Ik wil graag verduidelijking over wat ‘Namu Myoho Renge Kyo’ betekent en hoe dat gereciteerd wordt.


Antwoord

Namu Myoho Renge Kyo’ wordt Odaimoku genoemd, wat letterlijk ‘Heilige Titel’ betekent.

Het reciteren van deze mantra noemde Nichiren Daishonin de meest essentiële en belangrijkste beoefening om jezelf te veranderen van een doodgewone sterveling in een boeddha, of anders gezegd om boeddhaschap dat iedereen in potentie in zich heeft te verwerkelijken.

Namu Myoho Renge Kyo als de waarheid waar Boeddha Shakyamuni zich van bewust op het moment van zijn verlichting

Prins Siddharta van de Shakya Clan verliet zijn paleis en zijn familie en gaf zijn comfortabel bestaan op om te zoeken naar de diepste waarheid over het leven en over het lijden dat zo onvermijdelijk aan het menselijke leven lijkt te kleven.

Hij bereikte uiteindelijk, na een lange en diepgaande zoektocht die waarheid en vanwege deze realisatie wordt hij de Boeddha genoemd. Daarna onderwees voor de rest van zijn leven het inzicht wat hij in de nacht van zijn verlichting had gekregen en leerde ons mensen, die zo lijden in deze wereld, de weg. Als we de Boeddha vertrouwen en zijn leer trouw volgen, verkrijgen we dezelfde inzichten die de Boeddha kreeg in het uur van zijn verlichting. Het reciteren van Namu Myoho Renge Kyo is het bezingen van die diepe waarheid die Boeddha Shakyamuni vond, Namu Myoho Renge Kyo de mantra waarin die waarheid wordt overgedragen en is ook het pad naar de realisatie van die waarheid.

Nichiren Daishonin schrijft in de Issho Jobutsu-Sho:

Als U zich wilt bevrijden van het lijden van leven en dood, dat u al voor een eeuwigheid ondergaat en de ultieme verlichting in dit leven wilt bereiken, moet U zich bewust worden van de mystieke waarheid welke er altijd in uw leven was. Deze mystieke waarheid is Myoho Renge Kyo. Het reciteren van Myo Ho Renge Kyo stelt U in staat om deze mystieke waarheid in u te begrijpen. Myo Ho Renge Kyo is de koning onder de Soetra’s, subliem in letter en geest. De woorden van de Soetra zijn de werkelijkheid van het leven en de wekelijkheid is de wonderbaarlijke Dharma (Myoho).

Namu Myoho Renge Kyo als de wijsheid die Boeddha Shakyamuni verkreeg op het moment van zijn verlichting.

Boeddha betekent: een verlicht mens die heeft volmaakte wijsheid heeft en die wijsheid schenkt de Boeddha aan ons in de Odaimoku. De identiteit van de Boeddha is niets anders dan Namu Myo Ho Renge Kyo. De Odaimoku is dus de identiteit van de Boeddha en door de recitatie van Namu Myoho Renge Kyo krijgen we dezelfde wijsheid als de Boeddha of anders gezegd realiseren we onze eigen boeddhanatuur die potentieel in iedereen aanwezig is.

Nichiren Daishonin schrijft in de Myoho-Ama Gozen Gohenji:

Wij mensen worden geketend door slecht karma, aardse verlangens en het lijden dat eigen is aan leven en dood. Echter, dankzij de drie inherente vermogens van de Boeddhanatuur: namelijk aangeboren boeddhaschap, de wijsheid om zich dat bewust te worden en het gedrag dat nodig is om dit zichtbaar te maken, kan ons eigen leven ongetwijfeld deze drie verlichte eigenschappen gaan laten zien.


Namu Myoho Renge Kyo als de compassie van Boeddha Shakyamuni.

De Odaimoku is de warme en levende expressie van de compassie van de Boeddha.

Als we Namu Myo Ho Renge Kyo reciteren, ontvangen we de grote compassie van de Boeddha. En omdat dit ons vervult van geluk en dit ons leven verfrist en vernieuwt, kunnen we deze compassie in ons eigen leven laten zien. Compassie geeft ons zowel lichamelijk als spiritueel nieuwe energie en vreugde. We zijn niet meer bang voor problemen of nieuwe uitdagingen. Compassie zorgt er voor dat we ervan overtuigd zijn dat we problemen en lijden de baas kunnen.


Nichiren Daishonin schrijft in de Zui Ji I Gosho:

De Lotus Soetra (Myoho Renge Kyo) is de welgemeende Leer van de Boeddha omdat hij deze uit de grond van zijn hart gaf, volledig in overeenstemming met zijn verlichting. Omdat het hart van de Boeddha helemaal puur is ontvangt men, ook al weet men van niets, zonder het zich te realiseren, de zegeningen van het verlichte leven van de Boeddha wanneer men de Soetra reciteert.De Odaimoku is de essentie van de Lotus Soetra.

Er wordt wel gezegd dat de compilatie van alle Boeddhistische boeken (de Issai-Kyo = alle soetra’s) 84.000 delen omvat. De Lotus Soetra verbindt alle Soetra’s tot één geheel en vertelt de Ultieme Waarheid van de verlichting van de Boeddha.

In de Lotus Soetra laat de Boeddha zijn verlichting als de Oorspronkelijke Eeuwige Boeddha zien. In de andere soetra’s spreekt de Boeddha over zijn inzicht en het pad er naar toe in overeenstemming met de capaciteiten van zijn toehoorders. In het Zestiende Hoofdstuk van de Lotus Soetra1 zegt de Boeddha:

Alles wat Ik zeg is waarheid, geen leugens, omdat ik de drievoudige wereld2 zie zoals deze is. Ik zie dat de drievoudige wereld de wereld is waarin de levende wezens noch geboren worden noch sterven; niet verschijnen noch verdwijnen; waarin Ik noch verschijn noch verdwijn, dat deze wereld nog werkelijk noch onwerkelijk is, waarin dit niet lijkt wat het is en evenmin dat lijkt wat het niet is. Ik zie de drievoudige wereld niet op dezelfde manier als de levende wezens van deze drievoudige wereld hun wereld zien.”


En het zestiende hoofdstuk van de Lotus Soetra eindigt met expressie van de diepe compassie van de Boeddha3:

‘’ Voortdurend denk Ik:

Hoe kan Ik er voor zorgen

Dat alle levende wezens

Het onovertroffen Pad betreden

En weldra Boeddha worden.”


Dit betekent dat de Boeddha er voortdurend aan denkt hoe hij ons kan bevrijden van ons lijden en ons zo spoedig mogelijk deelgenoot kan maken van zijn verlichting.

Wij kunnen wel denken dat het te moeilijk is om van lijden bevrijd te worden en dat we dat ook graag zouden willen, de Lotus Soetra vertelt ons dat we inderdaad dezelfde bevrijding als de Boeddha kunnen bereiken en we anderen kunnen helpen hetzelfde te doen. Dat is zijn grote compassie. En dat is de grote waarheid die de Lotus Soetra ons leert.

De Lotus Soetra bestaat uit 28 hoofdstukken, dus het duurt even voordat men alle hoofdstukken gelezen heeft. En in vele opzichten is deze Soetra moeilijker te begrijpen dan andere soetra’s. In deze tijd, die wij met een Boeddhistisch woord Mappo noemen, wat betekent een tijd van verval van de Dharma4 ,worden we door teveel zaken in beslag genomen om elke dag de hele Soetra te lezen. Nichiren Daishonin leert ons dat het 16e hoofdstuk de belangrijkste Dharma van de hele soetra bevatte. Deze Dharma is Namu Myoho Renge Kyo. Het reciteren van Namu Myo Ho Renge Kyo omvat het lezen en begrijpen van de hele Lotus Soetra, zoals het noemen van de naam van een mens direct die hele persoon voor je oproept.

Namu Myoho Renge Kyo betekent: ‘Ik wijd me toe aan de Lotus Soetra van de Wonderbaarlijke Dharma.


Hoewel het maar een korte zin is, omvat het de werkelijkheid, de waarheid en de compassie van de Eeuwige Boeddha Shakyamuni en bevat de hele Lotus Soetra.

Als we deze mantra dagelijks reciteren wordt ons leven één met het leven van de Boeddha en kunnen we onze eigen boeddhaschap in ons eigen leven beleven en laten zien.


1 The Duration of the life of the Tathagata, blz 243 Vertaald naar The Lotus Sutra, translated by Senchu Murano, Tokyo Nichiren Shimbun Co., 1991, IBSN4-89045-107-2


2 De wereld om ons heen waarin alles wat er is, ontstaat, vorm heeft en weer vergaat.

3 The lotus Soetra Idem blz 249

4 Dharma: ( geschreven met een hoofdletter) is de Leer van de Boeddha

Terug