Home


Om te kunnen begrijpen wat er bedoelt wordt met Eeuwige Boeddha moeten we eerst iets te weten komen over de drie 'lichamen' van de Boeddha. Deze drie lichamen worden de Trikaya genoemd. Een concept dat geformuleerd werd in het Mahayana Boeddhisme, maar waarvan de eerste aanzet al in het Pali Canon wordt gevonden. Niet door alle richtingen in het Mayahana Boeddhisme worden deze lichamen gezien als bij elkaar horend zoals de binnen- en buitenkant van een hand. Bij het Zuivere Land Boeddhisme ten tijde van Nichiren woonde Boeddha Amida in een verre uithoek van het universum en streefde men om in zijn universum herboren te worden omdat het dan pas mogelijk zou zijn voor ons mensen om verlichting te bereiken.

Het is goed gedocumenteerd dat de Boeddha van het 16e hoofdstuk van de Lotus Soetra sinds T'ien T'ai ofwel Chih-i (538-597) binnen de T'ien-t'ai en Nichiren traditie wordt geïnterpreteerd als de eenheid van de Trikaya waarin de Sambhogakaya het verbindingsstreepje vormt tussen het 16e hoofdstuk en de Odaimoku. Alle Boeddha's in alle wereldstelsels worden gezien als emanaties van de Eeuwige Boeddha uit het 16e hoofdstuk van de Lotus Soetra.

De Boeddha eindigt het 16e hoofdstuk met de woorden:

'Voortdurend denk ik: 'Hoe kan ik er voor zorgen dat alle levende wezens het Onovertroffen Pad betreden en weldra Boeddha worden'.


De Trikaya omvat:

De Dharmakaya: de ultieme waarheid waartoe de Boeddha ontwaakte in de nacht van zijn verlichting. De waarheid die wij nog niet zien door onze illusies, maar die er altijd is. Zoals wij de zon die altijd schijnt in de nacht niet kunnen zien. De waarheid, die wij nog moeten ontdekken, wordt ook wel Tathagatagarbha of Boeddhanatuur genoemd.

De Nirmanakaya: de verschijning van Boeddha Shakyamuni, zoals hij geboren werd als Prins Siddharta, het paleis verliet en na jaren van inspanning de verlichting bereikte en daarna voor de rest van zijn leven de Dharma onderwees aan iedereen die er maar over wilde horen. En op 80-jarige leeftijd voorgoed het Nirvana inging. 
In de traditie van het Boeddhisme, is er volgens de Soetra's maar één Boeddha per wereldstelsel. Dat betekent niet dat niemand meer Boeddha kan worden, dat betekent alleen dat Boeddha Shakyamuni de enige was die de Dharma op eigen kracht ontdekte en het Pad om deze waarheid te realiseren aan anderen wees. Zodat iedereen deze ultieme waarheid zelf kan realiseren en dus zelf Boeddhaschap kan bereiken.
Nichiren probeerde het Boeddhisme van zijn tijd te hervormen door terug te wijzen naar de bron, dat wat de Boeddha leerde en voorleefde. Alleen mist men de kern van de boodschap van Nichiren als men zich alleen maar focust op de historische Boeddha en zich niet richt op de altijd aanwezige mogelijkheid om in het hier en nu boeddhaschap actueel te maken.

De Sambhogakaya is het 'lichaam' van vreugde en dankbaarheid als ook de beloningen of de effecten van de Boeddha. Elk mens heeft een dergelijk 'lichaam'. Wij hebben allemaal een effect op de mensen in onze omgeving, wat vaak verder reikt dan ons eigen leven. De invloed van je grootouders zet zich voort in onze ouders, wat weer zijn weerslag heeft op ons en wij op onze eigen wijze doorgeven aan onze kinderen. Onze effecten zijn gekleurd door onze goede én slechte daden.

De Sambhogakaya van de Boeddha is puur. Het is het glorieuze ideaalbeeld van de Boeddha dat in elk wereldstelsel altijd aanwezig is. Zonder dit ideaalbeeld zou niemand het pad naar boeddhaschap inslaan. Je zou kunnen zeggen dat de Sambhogakaya de dynamiek is van de altijd aanwezige mogelijkheid om Boeddhaschap te realiseren in de praktijk van alledag.

De eenheid van de Trikaya brengt alles samen. De Boeddha in het 16e hoofdstuk van de Lotus Soetra die vertelt dat hij onvoorstelbaar lang geleden verlichting bereikte, laat zien dat er een onverbrekelijke verbinding is tussen het ultieme, het doodloze, het niet-geborene en de historische aspecten van de Boeddha. Wij kunnen ontwaken tot het ultieme als we ons laten inspireren door wat de Boeddha leerde en leefde. En als ons hart geraakt wordt door het ideaal van Boeddhaschap dan worden we geraakt door de Sambhogakaya, zonder de Sambhogakaya kan het verlangen naar verlichting door ons niet gevoeld worden.

Als we elke dag voor de Gohonzon zitten en de Lotus Soetra lezen en Namu Myoho Renge Kyo reciteren, bevinden we ons bij de Nirmanakaya van de Boeddha, de concrete manifestatie van wat in de historie begon bij Boeddha Shakyamuni.

Als we de Soetra lezen en ervaren dat deze woorden direct tot ons spreken, dan ervaren we de levende tegenwoordigheid van de Sambhogakaya, dan is Boeddhaschap de realiteit van ons eigen leven. Dan is elke letter van de Soetra een manifestatie de Boeddha.

Als we ons bewust worden van de waarheid welke de Soetra aan ons overdraagt dan zien we de Dharmakaya van de Boeddha, de universele waarheid van de Boeddha die we in ons hart sluiten en waardoor we ons elk moment omsloten voelen.

Onze oprechte dagelijkse beoefening is de eenheid van de Trikaya van de Eeuwige Boeddha in actie: het bereiken van boeddhaschap in onze huidige gedaante.

Zoals Nichiren schreef in de Kanjin Honzon Sho:1·(het Voorwerp Van Verering om uw eigen Geest te Observeren)

De Sahawereld (=onze wereld) is de wereld van de Eeuwige Boeddha en is het eeuwige Zuivere Land, vrij van de drie vormen van onheil en de vier cycli van verandering. In deze eeuwige wereld is de Boeddha in het verleden nooit verschenen en zal de Boeddha in de toekomst nooit verdwijnen. Daaruit volgt dat alle levende wezens in de Sahawereld één zijn met de Boeddha en eeuwig. Dientengevolge leven de mensen die in de Lotus Soetra geloven in het land waarin ze zich de Boeddha verenigd hebben en hebben de waarheid van de 'Drieduizend Bestaansvormen in Een Enkel Gedachteflits' (Ichinen Sanzen)gerealiseerd.

1 Verwijzing naar de uitgave van Doctrine 2 door Nichiren Shu.

Terug